Akademiker i samhällsbärande professioner

Disputerade

Forskning behövs och är viktigt för våra legitimationsyrken. Vi är stolta över alla duktiga yrkesföreträdare som forskar och därmed utvecklar sitt yrke.