Akademiker i samhällsbärande professioner

SRATs vision

SRAT är ett samhällsbärande och nära fackförbund som med stolthet och mod hos individer och föreningar är en självklar aktör i en föränderlig omvärld.

 

Illustratör: Maria Richter Simsek

Samhällsbärande

Våra medlemsgruppers professioner och SRAT som helhet har en förebyggande och samhällsviktig uppgift. Vi är drivande i våra frågor.

Nära

Det är nära till våra lokalfackliga företrädare ute på arbetsplatserna. Det är nära att kunna påverka sin profession. Beslutsfattare har nära till förbund/förening för att få kunskap.

Stolthet

Vi är stolta över vår kunskap i professionerna och vad vi kan göra för andra människor i samhället. Vi är stolta över att vara självklara aktörer i samhället med en tydlig röst. Vi är stolta över att företräda våra medlemmar, föreningar och förbundet. Vi är stolta över all den samlade kompetens som finns i förbundet.

Mod

Vi har mod att agera, utan mod händer ingenting. Vi behöver ha mod att vara obekväma. Vi har mod att tänka nytt, testa och utveckla. Vi har mod att vara en stark och självklar röst i samhället. Det ger trygghet.

Individer

Alla i förbundet; medlemmar, förtroendevalda, kanslipersonal.

Föreningar

Stor del av vår organisationsmodell. Tillsammans är vi starka och solidariska. Föreningen kan exempelvis vara för en profession, bransch eller arbetsplats.

Självklar aktör

Vi tar rollen som självklar aktör i våra frågor och professioner. Vi skapar och har förtroende för att inneha rollen.

Föränderlig omvärld

Samhället förändras ständigt och vi är en flexibel aktör som kontinuerligt skapar hållbara lösningar för våra medlemmar, bidrar till ett samhälle där människor mår bra och möjliggör balans i livet. I våra stadgar står att vi ska tillvarata medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen. Sociala intressen kan till exempel vara sådant som påverkar vårt arbetsliv, fritid, vila, utveckling etc.

Lanseringsfilm:

 

Förbundsstyrelsens ledamöter reflekterar över visionen: