Akademiker i samhällsbärande professioner

Yrkes- & branschkunnande

SRAT och dess föreningar arbetar kontinuerligt med att bevaka att respektive yrke marknadsförs och utvecklas. Vi har också stort branschkunnande i de branscher där våra medlemmar finns. Det är nära till SRAT!

SRAT har många yrkesgrupper i sin medlemskår. Vilket innebär en mångfald och flexibilitet som gör att vi är rustade att ta emot yrkesgrupper som är för små för att själva bilda fackförbund.

Vi har mycket lång erfarenhet av att arbeta med marknadsföring och yrkesutveckling i våra yrkesföreningar. Denna erfarenhet är till stor nytta när vi arbetar med de nya föreningar som ansluter sig till SRAT.

SRATs organisation, med föreningar som själva med stöd från förbundet driver sina yrkesfrågor, har visat sig vara ett mycket bra alternativ för våra yrkesföreningar.

SRATs verksamhet innehåller både det traditionella fackliga arbetet med rådgivning, förhandlingar, coachning, försäkringar med mera och arbetet med att ge råd och stöd i yrkesfrågorna. Vi driver, tillsammans med föreningarna, våra medlemmars yrkesfrågor i kontakt med politiker, myndigheter och arbetsgivare. Vi driver också utbildningsfrågor för att upprätthålla hög kvalitet i utbildningarna med goda möjligheter till vidareutbildning. Vi anser att det ger våra medlemmar bättre villkor både när det gäller arbetsinnehåll och lön när vi både arbetar med traditionella fackliga frågor som lönerådgivning, löneförhandlingar och med att utveckla yrket.