Remisser och skrivelser

Här samlar vi de remissvar och skrivelser som SRAT och/eller föreningarna lämnat.

2017

Kunskapsbaserad och jämlik vård. SOU 2017:48

Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Skolkommissionen. SOU 2017:35

Svensk social trygghet i en glibaliserad värld SOU 2017:5

Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62

2015

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSF 2015:23

Vårdval logopedi

2014

Yrkeskvalifikationsdirektivet

2012

Harmoniserat inkomstbegrepp

Bättre behörighetskontroll

Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet

2011


Kompetens och ansvar

På väg mot en ny utbildning?

2010


Utrikesförvaltning i världsklass – En mer flexibel utrikesrepresentation (SOU 2010:32)