Akademiker i samhällsbärande professioner

Trafikledare

En trafikledare övervakar och leder tåg- buss- och spårvagnstrafik, arbetsleder personal på tåg och spårvagnar samt bussar, registrerar avvikelser samt felrapporterar fordon och tillkallar resurser vid olyckor och andra typer av händelser bland mycket annat.

En manlig trafikledare sitter vid många dataskärmar och kontrollerar trafikläget

Trafikledare arbetar både inom staten på Trafikverket och privat hos operatörer som bedriver gods- och persontrafik. Arbetet är mycket varierande med tvära kast mellan monotont arbete och hög stress med krav på snabba beslut i kritiska situationer. Arbetet innebär som regel skiftarbete och arbete under årets alla dagar.

Arbetet är även ofta säkerhetsklassat och med krav på förarbehörighet. Då testas bland annat syn och hörsel regelbundet. Man är även tvungen att klara ett teoriprov vartannat år för att behålla sin behörighet. Det är inte ovanligt att arbetet kombineras med uppdrag som exempelvis säkerhetsutredare eller utbildare.

Medlemskap

Du som är utbildad trafikledare kan bli medlem i Trafik & Järnväg.

På kansliet jobbar förhandlare som stödjer dig i din anställning. Vi har regelbunden kontakt med de största arbetsgivarna och känner till dina villkor och förutsättningar i arbetet. Du som medlem kan kontakta oss för rådgivning eller stöd inför en förändring som du eller arbetsgivaren vill initiera. Du kan även ta del av vår unika lönestatistik.

Kollektivavtal
Trafik och Järnväg - TJ är part i två centrala kollektivavtal med Almega (tjänsteförbunden): Branschavtal spårtrafik och Branschavtal järnvägsinfrastruktur.

Saco-S tecknar centralt kollektivavtal för dig som är anställd inom Trafikverket eller någon annan statlig arbetsgivare.