Akademiker i samhällsbärande professioner

Legitimerad barnmorska

Den legitimerade barnmorskan arbetar inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Kvinnlig barnmorska lyssnar på en gravid kvinnas mage

  

Vad gör en barnmorska?

Den svenska barnmorskan har ett självständigt arbete inom ett brett verksamhetsområde och möter människor i olika åldrar genom hela livet. Barnmorskan vårdar primärt kvinnan men i hens yrkesutövning ingår även barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor.

Den legitimerade barnmorskan arbetar inom kompetensområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Detta arbete utförs inom många olika  verksamhetsområden och vårdformer och arbetsuppgifterna är mycket skiftande.

Barnmorskan handlägger självständigt den normala graviditeten, förlossningen och postnatalperioden.

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt kompetensområde för barnmorskor.

Medlemskap

Du som är legitimerad barnmorska kan vara medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT. Du kan arbeta som barnmorska, vara chef, egenföretagare eller forska. Du kan också vara studerandemedlem - gratis - under tiden du utbildar dig till barnmorska. 
 
På kansliet jobbar förhandlare som stödjer dig i din anställning. De har kontakter med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer och känner till dina villkor och förutsättningar i arbetet. Du som medlem kan kontakta oss för rådgivning eller stöd i frågor som handlar om ditt arbetsliv. Du kan även ta del av vår unika lönestatistik.

På arbetsmarknaden finns olika kollektivavtal. Du som jobbar inom landstinget omfattas av de avtal som SRAT och övriga berörda fackförbund inom Saco har tecknat med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Arbetar du inom statlig sektor omfattas du av avtalen som Saco-S, där SRAT ingår, har tecknat med Arbetsgivarverket. På privat sektor har SRAT kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna som gäller alla legitimerade barnmorskor på de företag som omfattas.

Studera till barnmorska

För att kunna utbilda sig till barnmorska krävs att du har en legitimation som sjuksköterska (180 hp, tre års utbildning). Barnmorskeutbildningen omfattar 90 hp, det vill säga 1,5 års studier. Du kan studera i Borås, Falun, Göteborg, Kalmar, Linköping, Lund, Skövde, Stockholm (Karolinska Institutet), Stockholm (Sophiahemmet), Sundsvall, Umeå, Västerås och Uppsala. Läs mer på studera.nu

Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården

Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Den här webbplatsen som Socialstyrelsen tagit fram tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården. Legitimerad barnmorska har ensamrätt till yrket (Patientsäkerhetslag 2010:659).