Akademiker i samhällsbärande professioner

Legitimerad tandhygienist

En legitimerad tandhygienist genomför undersökningar, saliv- och bakterietester, kostutredningar, röntgen, avlägsnar tandsten och andra beläggningar samt fyllnadsöverskott, puts och polering samt fluoridbehandling. I samband med behandling har tandhygienist rätt att ge patient smärtlindring. Journal förs över iakttagelser och åtgärder.

Tandhygienisten har en hälsoinriktad yrkesprofil där information om förebyggande åtgärder som munhygien, tobak och kost ges till både barn och vuxna, individuellt och till grupper. Forskning är viktigt för yrket och det finns många disputerade tandhygienister.

Medlemskap

Du som är legitimerad tandhygienist kan vara medlem i SRAT oavsett om du arbetar privat, i folktandvård eller har eget företag. Du som läser till tandhygienist kan bli studerandemedlem – gratis.

Sveriges Tandhygienistförening, STHF blev en förening i SRAT i mitten på 1970-talet, och är en förening för legitimerade tandhygienister och tandhygieniststuderande. Styrelsen bevakar och driver frågor som är viktiga för yrket och en stärkt yrkesroll. Det innebär bland annat kontakter med Socialstyrelsen och andra myndigheter. Föreningen arbetar med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare och du kan som medlem vara med och bidra till tandhygienisternas utveckling.

På kansliet arbetar förhandlare som stödjer dig i din anställning. De har kontakter med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer och känner till dina villkor och förutsättningar i arbetet. Du som är medlem kan kontakta oss eller din lokala fackliga företrädare. Du kan även ta del av vår unika lönestatistik.

Kollektivavtal finns för anställda tandhygienister i landsting och hos privata arbetsgivare. Arbetar du i folktandvård omfattas du av kollektivavtalet som SRAT och övriga Sacoförbund i AkademikerAlliansen har tecknat med Sveriges Kommuner och och Regioner (SKR). På privat sektor gäller kollektivavtalet för tandhygienister som SRAT har tecknat med Vårdföretagarna (Almega). Villkoren i avtalet gäller i de företag som är anslutna Vårdföretagarna. Om du arbetar hos arbetsgivare som har hängavtal eller om du har kollektivavtalet inskrivet i ditt anställningskontrakt omfattas du också av villkoren.

Studera till tandhygienist

Tandhygienistutbildning ges vid sex utbildningsorter i Sverige. Examen uppnås efter att studenten fullgjort minst 180 högskolepoäng, motsvarande tre års studier. Läs mer på studera.nu

Vill du veta mer om yrket?

Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården

Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Den här webbplatsen som Socialstyrelsen tagit fram tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården.

SRAT karriär

För dig som exempelvis är på väg att ta ett nytt steg i karriären, byter arbetsuppgifter, byter arbete eller nyligen har lämnat studentlivet för att gå in i arbetslivet.