Akademiker i samhällsbärande professioner

Anställd i staten

Våra medlemmar arbetar som chefer, specialister och kvalificerade handläggare och finns på ett stort antal statliga myndigheter. Varje medlem ingår i någon av SRATs yrkes- eller arbetsområdesföreningar. De största SRAT-föreningarna på det statliga området är SRATs Allmänna sektion (SRAT-A), SRAT Arbetsmarknad, Trafik & Järnväg och Utrikesförvaltningens personalförening (UPF).

De lokala fackliga frågorna exempelvis lönerevision och samverkan med arbetsgivaren sköts av en Saco-S-förening gemensamt för alla som är medlemmar i ett Saco-S-förbund. När du behöver individuell hjälp exempelvis med lönerådgivning, tolkning av avtal, förhandlingshjälp, coachning med mera vänder du dig till din förhandlare på SRAT.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se

SRAT karriär

För dig som exempelvis är på väg att ta ett nytt steg i karriären, byter arbetsuppgifter, byter arbete eller nyligen har lämnat studentlivet för att gå in i arbetslivet.