Akademiker i samhällsbärande professioner

Anställd i privat sektor

Våra medlemmar arbetar som chefer och specialister och finns på ett stort antal företag av olika storlek. De största medlemsgrupperna på denna sektor är tandhygienister, optiker, hälsoakademiker, flygtekniker, trafikledare, logistiker, personalplanerare och anställda inom Post Nord-koncernen. Sex av SRATs yrkesgrupper på hälsoområdet har legitimation nämligen audionomer, barnmorskor, kiropraktorer, logopeder, optiker och tandhygienister.

De lokala fackliga frågorna exempelvis lönerevision och samverkan med arbetsgivaren sköts på de större företagen av en Saco-P förening (Akademikerförening) för alla som är medlem i något av Sacoförbunden.

På de företag som saknar en sådan lokal förening får våra medlemmar vid behov stöd och råd direkt av ansvarig förhandlare på SRAT.

Länktips

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se

SRAT karriär

För dig som exempelvis är ska ta ett nytt steg i karriären eller är på väg in i arbetslivet.