Akademiker i samhällsbärande professioner

Disputerade perfusionister

Micael Appelblad 
Fat contamination of pericardial suction blood in cardiac surgery: clinical and experimental studies in perspectives of transfusion logistics, Umeå 2006.

Sören Häggmark  
Detection of myocardial ischemia: clinical and experimental studies with focus on vector cardiography, heart rate and perioperative conditions, Umeå 2005.

Staffan Svenmarker   
Heparin coating and cardiotomy suction in cardiopulmonary bypass, Umeå 2003.

Lena Lindholm  
Regional oxygenation in cardiac surgery. Influence of temperature, pump flow and insulin, Göteborg 2002.

Relaterad info

Avhandlingarna återfinns på respektive lärosäte eller i de flesta fall på tjänsten Avhandlingar

Saknas någon på listan?

Meddela namn, avhandlingens namn, ort och årtal för disputationen till webbredaktören.