Akademiker i samhällsbärande professioner

Perfusionist

Perfusionistens roll är livsviktig vid en hjärt-lungoperation. Perfusionisten sköter hjärt-lungmaskinen som tar över blodcirkulationen som då sker utanför kroppen. Patientens hjärta stannas och genom hjärt-lungmaskinen tillförs hjärtat en iskall blod-kaliumlösning.

En manlig perfusionist bevakar hjärt- och lungmaskinen vid en hjärtoperation

De flesta perfusionister har en bakgrund som anestesi- eller intensivvårdssjuksköterska. Utöver detta krävs två års grundutbildning (vilket ger en mastersexamen) som bedrivs vid Den Skandinaviske Skole for Kardiovaskulær Teknologi i Århus, Danmark.

Medlemskap

Det finns ett 50-tal perfusionister i Sverige, 90 procent är medlemmar i Svensk Perfusionistförening. Du som är perfusionist kan vara medlem i Svensk Perfusionistförening/SRAT. Du kan arbeta som perfusionist, vara chef eller forska. Det finns även möjlighet att vara studerandemedlem under tiden du utbildar dig till perfusionist. Studentmedlemskapet är gratis!

Svensk Perfusionistförening är en förening inom SRAT, ett av Sacos medlemsförbund. Föreningen arbetar för att perfusionistens insatser synliggörs och ställning stärks. Genom det arbetet verkar föreningen för en bättre löneutveckling och tillfredställande villkor i arbetslivet. Det är medlemmarnas intressen och önskemål som styr vilka frågor föreningen arbetar med.

På kansliet jobbar förhandlare som stödjer dig i din anställning. De har kontakter med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer och känner till dina villkor och förutsättningar i arbetet. Du som medlem kan kontakta oss för rådgivning eller stöd i frågor som handlar om ditt arbetsliv. Du kan även ta del av vår unika lönestatistik för perfusionisterna.?

Perfusionisterna arbetar inom regionerna och omfattas av de kollektivavtal som SRAT och övriga berörda fackförbund inom Saco har tecknat med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Forskning är viktigt för yrket och det finns ett antal disputerade perfusionister.

SRAT karriär

För dig som exempelvis är ska ta ett nytt steg i karriären eller är på väg in i arbetslivet.