Akademiker i samhällsbärande professioner

Disputerade optiker

Susanne Glimne
Effects of glare on binocular vision and reading behaviour performing computer work, Stockholm 2015.

Hillevi Hemphälä
How visual ergonomics interventions influence health and performance - with an emphasis on non-computer work tasks, Lund, 2014.

Anna Lindskoog Pettersson  
Ocular aberrations and visual quality in aspherical and multifocal contact lenses, Stockholm, 2011.

Marika Wahlberg Ramsay   
Accommodation : clinical and theoretical investigations, Stockholm 2011.

Ulrika Sverkersten  
Visually Induced Ocular Torsion, Stockholm 2011.

Baskar Theagaryan  
Manipulation of Ocular Aberrations in Myopes, Kalmar 2010.

Alba Lucia Törnqvist  
Visual outcome, ocular findings, and visual processing skills after allogeneic stem cell transplantation in children, Stockholm 2010.

Fredrik Källmark  
Clinical investigations of fixation stability and reading eye movements, Stockholm 2009.

Maria Nilsson  
The Rarebit Fovea Test – a new measure of visual function, Stockholm 2008.

Jörgen Gustafsson 
Optics for Low Vision Enabling, Lund 2004.

Bertil Sterner   
Ocular accomodation. Studies of amplitude, insufficiency, and facility training in young school children, Göteborg 2004.

Tony Pansell 
Ocular counter-rolling during head tilt, Stockholm 2003.

Relaterad info

Avhandlingarna återfinns på respektive lärosäte eller i de flesta fall på tjänsten Avhandlingar

Saknas någon på listan?

Meddela namn, avhandlingens namn, ort och årtal för disputationen till webbredaktören.