Akademiker i samhällsbärande professioner

Lots

En lots anger och övervakar åtgärder för fartygs säkra navigering och manövrering i farleder och hamnar.

Ett digitalt sjökort visas, på ett fartyg där en lots tagit över kommandot

Lotsyrket är ett utpräglat säkerhetsarbete. Den oregelbundna arbetstiden är fysiskt och psykiskt ansträngande och minsta misstag kan få katastrofala följder.

Kraven för att bli lots är tre års sjökaptensutbildning (180 hp), sjökaptensbrev som erhålls efter cirka sex års styrmans-/befälhavarpraktik, Sjöfartsverkets grundkurs för lots samt praktik i ett halvt år-fyra år beroende på lotsområde. Du måste också vara svensk medborgare.

Arbetet är koncentrerat och innebär oregelbunden tjänstgöring dygnet runt. Lotsen är disponibel för tjänstgöring 182 dygn per år. Av dessa är 27 semesterdygn, vid uttag av dessa återstår 155 tjänstgöringsdygn om perioder fyra-sju dygn. Schemats upplägg och tjänstgöringens indelning skiljer sig från område till område. Lotsar pensioneras vid 60 års ålder.

Medlemskap

Den som är anställd som lots eller lotselev av Sjöfartsverket är välkommen som medlem i Lotsförbundet.

På kansliet jobbar förhandlare som stödjer dig i din anställning. Du som medlem kan kontakta oss för rådgivning eller stöd i frågor som handlar om ditt arbetsliv.

Anställningsvillkoren regleras av det lokala avtalet LOTSARB. Alla avtal som omfattar villkoren för lots finns på Lotsförbundet webbplats (särskild inloggning, dock inte samma som på SRATs webbplats).

SRAT karriär

För dig som exempelvis är på väg att ta ett nytt steg i karriären, byter arbetsuppgifter, byter arbete eller nyligen har lämnat studentlivet för att gå in i arbetslivet.