Akademiker i samhällsbärande professioner

Anställd i kommun/region

Våra medlemmar arbetar i befattningar där särskild yrkeslegitimation krävs (audionomer, barnmorskor, kiropraktorer, logopeder, optiker och tandhygienister) eller som chefer, specialister och kvalificerade handläggare i andra befattningar. Vi har även en stor grupp hälsoakademiker och perfusionister på denna sektor.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se

SRAT karriär

För dig som exempelvis är ska ta ett nytt steg i karriären eller är på väg in i arbetslivet.