Akademiker i samhällsbärande professioner

Legitimerad kiropraktor

Kiropraktik är ett primärvårdgivande yrke med unika principer relaterade till funktion, hälsa och välmående. Verksamhetsområdet omfattar diagnostik, förebyggande åtgärder och behandling av funktionella besvär från rörelseapparaten. Kiropraktik fokuserar på att förbättra funktionen av kroppen och dess relation till nervsystemet och även funktionens roll vad gäller hälsa, kroppshållning och aktiviteter.

En kvinnlig kiorpraktor behandlar en liggande patient

En legitimerad kiropraktor genomför en noggrann undersökning där bland annat ändrade rörelsemönster, spänningar, smärta och svullnader kartläggs. Därefter behandlas besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling är att återställa och upprätthålla normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Olika typer av manuell behandling anpassade efter patientens behov utförs. En vanlig metod är manipulation (justering). Patienter ges även livstilsråd för en generellt förbättrad hälsa. Antalet behandlingar som krävs innan patienten blir återställd beror på vilka besvär man har och hur länge de funnits där. Patienter som bedöms behöva vidare utredning eller annan behandling remitteras för detta. Forskning är viktig för yrket och det finns ett antal disputerade kiropraktorer.

Medlemskap

Du som är legitimerad kiropraktor kan vara medlem i LKR/SRAT. Under studietiden kan du vara med som studerandemedlem, inklusive praktiktid.

LKR (Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation) är en förening för legitimerade kiropraktorer och för studietiden under utbildningen till legitimerad kiropraktor. LKR bevakar och driver frågor som är viktiga för yrket samt vidmakthåller och utvecklar det rika internationella kontaktnätet för vidareutbildningar och forskning. Föreningen erbjuder även vidareutbildningar och gemensamma aktiviteter. 

Studera till kiropraktor

För att få mer information hur du studerar till kiropraktor hänvisar vi till informationen på Sacos webb.

Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården

Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Den här webbplatsen som Socialstyrelsen tagit fram tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården.

SRAT karriär

För dig som exempelvis är ska ta ett nytt steg i karriären eller är på väg in i arbetslivet.