Akademiker i samhällsbärande professioner

Hälsovetare

En hälsovetare har minst 180 akademiska högskolepoäng inom områdena folkhälsa, hälsa, friskvård och idrott. Hälsovetarna har en vetenskaplig kunskapsgrund och kan analysera och påverka bestämningsfaktorer som ökar människors hälsa. Hälsovetarnas gedigna och breda utbildningar samt vana att tänka nytt, stödja, komplettera och samverka med andra yrkesgrupper bidrar till att uppnå effektiva lösningar för individ, grupp och organisation.

En kvinnlig hälsovetare håller i stavar med båda händerna, och har stavarna på axlarna

Begreppet hälsovetare rymmer många olika utbildningar och titlar. Yrkesföreningen HälsoAkademikerna arbetar för att begreppet hälsovetare används för gruppen.

Vad gör en hälsovetare?

Inom folkhälsa: folkhälsoplanerare, folkhälsostrateg och folkhälsosamordnare
Främjar hälsa och livskvalitet samt förebygger sjukdomar och skador. Inom internationellt biståndsarbete, företagshälsovård, socialmedicin, egen konsultverksamhet, kommunernas folkhälsoarbete, landstingens hälso- och sjukvård, forskning och undervisning.

Inom friskvård/hälsa: friskvårdskonsulent, hälsopedagog och hälsoutvecklare
Hälsopedagogen fokuserar på hälsa, levnadsvanor och livsstilsförändringar både ur ett pedagogiskt och ett folkhälsovetenskapligt perspektiv inom exempelvis socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling etc. Hälsoutvecklaren initierar, planerar, leder, genomför och utvärderar hälsofrämjande insatser på såväl samhälls-, organisations- som grupp och individnivå inom företag, organisationer, kommuner och landsting.

Inom idrott: idrottskonsulent och idrottstränare/coach
Leder och utvecklar verksamheter inom exempelvis idrottsrörelsen, den kommunala idrotts- och fritidssektionen, privata och kommersiella organisationer inom idrottsområdet eller inom offentliga sektorns hälsofrämjande verksamhet och friskvårdsarbete inom organisationer och företag.

Medlemskap

Du kan vara medlem i SRAT/HälsoAkademikerna om du har en akademisk utbildning på minst 180 högskolepoäng inom något av våra fyra områden hälsa, friskvård, folkhälsa eller idrott. Du kan arbeta som hälsovetare, chef, vara egen företagare eller forska. Det finns också möjlighet att vara studerandemedlem om du utbildar dig inom området. 

HälsoAkademikerna är en yrkesförening som består av utbildade hälsovetare eller hälsovetarstudenter. Föreningen arbetar för att stärka hälsovetarnas roll på arbetsmarknaden, höja statusen och öka efterfrågan av den specialistkompetens inom idrott, hälsa, friskvård och folkhälsa som medlemmarna har. Du som medlem kan genom föreningen bidra till att hälsovetarnas situation utvecklas.

På kansliet jobbar förhandlare som stödjer dig i din anställning. De har kontakter med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer och känner till dina villkor och förutsättningar i arbetet.  Du som medlem kan kontakta oss för rådgivning eller stöd i frågor som rör ditt arbetsliv. Du kan även ta del av vår unika lönestatistik för hälsovetare.

På arbetsmarknaden finns olika kollektivavtal. Du som jobbar inom landstinget omfattas av de avtal som SRAT och övriga berörda fackförbund inom Saco har tecknat med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På privat sektor har SRAT kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna och Almega tjänsteföretagen som omfattar anställda inom företagshälsovården samt gym- och friskvårdsbranschen. Arbetar du inom statlig sektor omfattas du avtalen som Saco-S, där SRAT ingår, har tecknat med Arbetsgivarverket

Studera till hälsovetare

Det finns många utbildningar inom hälsovetarområdet. HälsoAkademikerna/SRAT rekryterar från ett tjugotal utbildningar, du ser vilka på kartan. Du kan läsa på de flesta lärosäten i Sverige. Läs mer på studera.nu

Vill du veta mer om yrket?

SRAT karriär

För dig som exempelvis är ska ta ett nytt steg i karriären eller är på väg in i arbetslivet.