Akademiker i samhällsbärande professioner

Flygtekniker

En flygtekniker gör felsökning, inspektioner samt funktionskontroller som kräver stor systemkännedom. Förutom eget arbete så inspekterar och godkänner flygteknikern även andras arbete. Det finns cirka 1.500-1.600 certifikat för olika flygplanstyper utfärdade varav cirka 1.000 i godkända verkstäder i Sverige.

Kvinnlig flygtekniker står vid ett flygplan. Planets motor syns

Man kan exempelvis vara anställd hos de civila flyg- och helikopterbolagen, flygvapnet, inom flygindustrin eller inom fristående flygtekniska verkstäder. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på var man arbetar. Efter ett visst antal flygtimmar ska motorer, flygplan och helikoptrar ses över. Behovet av tillsyn styrs av den flygtid som exempelvis motorn eller flygplanet är godkänd för. Det innebär att det förekommer både mindre, dagliga tillsyner och omfattande översyner. Vid översynen arbetar man som flygtekniker efter manualer och föreskrifter som beskriver vad som ska göras och på vilket sätt. Till exempel ses motor, roder, bränslesystem över och komponenter byts ut. Vid de stora översynerna går man igenom hela flygplanet eller helikoptern. Vid motoröversyner demonteras hela motorn. Varje detalj utsätts för röntgen och/eller spricksökning, det senare via sonder som motståndsmäter godset. Ökar motståndet har godset sannolikt en spricka och detaljen åtgärdas eller byts ut. (Utförs normalt sett inte av flygtekniker utan av motorverkstäder).

Felsökning utförs ofta under tidspress där flygteknikern utifrån flygbesättningens felrapport utför tester och mätningar för att finna orsaken till det rapporterade felet.

Det är endast flygtekniker som genom sin signatur kan certifiera utfört underhåll och reparationer på flygmaskiner. Varje åtgärd dokumenteras in i minsta detalj så att det i efterhand går att fastställa vem som utfört vilket arbetsmoment.

Medlemskap

Du som har en behörighet i enlighet med EASA del 66 med minst en av kategorierna A, B 1 eller B2 eller motsvarande kan bli medlem i Svensk Flygteknikerförening/SRAT.

På kansliet jobbar förhandlare som stödjer dig i din anställning. Vi har regelbunden kontakt med de största arbetsgivarna och känner till dina villkor och förutsättningar i arbetet. Du som medlem kan kontakta oss för rådgivning eller stöd inför en förändring som du eller arbetsgivaren vill initiera. Du kan även ta del av vår unika lönestatistik.

Kollektivavtal
Svensk Flygteknikerföreningär part i det centrala kollektivavtalet för flygtekniker tecknat med Flygarbetsgivarna. Det omfattar alla företag som är anslutna till Flygarbetsgivarna samt de som har hängavtal.

Saco-S tecknar centralt kollektivavtal för dig som är anställd inom Försvarsmakten, Transportstyrelsen eller någon annan statlig arbetsgivare.

Utbilda dig till flygtekniker

Eftergymnasial grundutbildning finns i Ljungbyhed, Luleå, och Nyköping. Utbildningen ger en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen där B1 omfattar fyra terminer med en termins påbyggnad för B2. Därefter krävs minst två års praktik i godkänd underhållsverksamhet. Transportstyrelsen utfärdar därefter ett certifikat (Aircraft Maintenance License). För att få tillstånd att certifiera underhåll i en underhållsverksamhet krävs cirka två månaders utbildning per flygplanstyp. Transportstyrelsen skriver in varje godkänd typutbildning i det personliga certifikatet (Type Rating).

För att upprätthålla sitt tillstånd att certifiera underhåll krävs kontinuerlig utbildning samt att kunna uppvisa bevis på minst sex månaders praktiserande varje tvåårsperiod.

SRAT karriär

För dig som exempelvis är på väg att ta ett nytt steg i karriären, byter arbetsuppgifter, byter arbete eller nyligen har lämnat studentlivet för att gå in i arbetslivet.