Akademiker i samhällsbärande professioner

Diplomat

Sverige har 98 utlandsmyndigheter, som inkluderar ambassader, representationer, delegationer och konsulat. Tillsammans med de cirka 400 honorärkonsulaten bildar de utrikesrepresentationen.

En ambassadbyggnad i världen med svensk flagga

Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla självständiga stater i världen. I ungefär hälften av dessa har Sverige en diplomatisk representation.

En diplomat – benämns ofta som departementssekreterare, kansliråd och ambassadör – arbetar inom den statliga utrikesförvaltningen, både i Sverige och utomlands.

Medlemskap

Du som arbetar inom Utrikesförvaltningen kan vara medlem i SRAT/Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF.

På kansliet jobbar förhandlare som stödjer dig i din anställning. De har kontakter med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer och känner till dina villkor och förutsättningar i arbetet. Du som medlem kan kontakta oss för rådgivning eller stöd i frågor som handlar om ditt arbetsliv. Du kan även ta del av vår lönestatistik i Saco Lönesök.

På arbetsmarknaden finns olika kollektivavtal. Du som jobbar inom Utrikesförvaltningen omfattas av avtalen som Saco-S, där SRAT ingår, har tecknat med Arbetsgivarverket.

Studera till diplomat

UD rekryterar personal en gång om året till sitt traineeprogram – Diplomatprogrammet. För att söka till det krävs svenskt medborgarskap, en akademisk examen och goda språkkunskaper. Du ska också ha goda allmänna kunskaper om det svenska samhället och ett brett och levande intresse för omvärlden liksom för frågor som rör Sverige i världen.

Det ska löna sig att vara medlem!

SRAT karriär

För dig som exempelvis är ska ta ett nytt steg i karriären eller är på väg in i arbetslivet.