Akademiker i samhällsbärande professioner

Legitimerad audionom

Audionomer är en legitimerad yrkesgrupp som arbetar med diagnostisering och habilitering/rehabilitering av personer med hörselskador och andra hörselrelaterade tillstånd som tinnitus och ljudkänslighet.

Kvinnlig audionom står i behandlingsrum och ler

Audionomer arbetar med personer i alla yrkesgrupper. Yrket är självständigt och innebär stort ansvar. Audionomer arbetar också med utbildning och forskning. Audionomyrket är tvärvetenskapligt och i utbildningen ingår bland annat audiologi (läran om hörseln), medicin, teknik och pedagogik. Forskning är viktigt för yrket och det finns många disputerade audionomer. Legitimerad audionom är en skyddad yrkestitel.

Medlemskap

Du som är legitimerad audionom kan vara medlem i SRAT/Audionomerna. Du kan arbeta som audionom, chef, vara egen företagare eller forska. Det finns även möjlighet att vara studentmedlem - gratis - under tiden du utbildar dig till audionom.

Audionomerna är en förening inom SRAT, ett av Sacos medlemsförbund. Cirka 80 procent av Sveriges audionomer är medlemmar. Föreningen arbetar för att audionomens insatser synliggörs och ställning stärks. Genom det arbetet verkar föreningen för en bättre löneutveckling och tillfredställande villkor i arbetslivet. Vidare arbetar föreningen med att påverka beslutsfattare och du som medlem kan genom föreningen bidra till att audionomernas situation utvecklas.

På kansliet jobbar förhandlare som stödjer dig i din anställning. De har kontakter med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer och känner till dina villkor och förutsättningar i arbetet. Du som medlem kan kontakta oss för rådgivning eller stöd i frågor som handlar om ditt arbetsliv. Du kan även ta del av vår unika lönestatistik för audionomer.

På arbetsmarknaden finns olika kollektivavtal. Du som jobbar inom landstinget omfattas av de avtal som SRAT och övriga berörda fackförbund inom Saco har tecknat med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Arbetar du inom statlig sektor omfattas du av avtalen som Saco-S, där SRAT ingår, har tecknat med Arbetsgivarverket. På privat sektor har SRAT kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna som gäller alla legitimerade audionomer på de företag som omfattas.

Studera till audionom

Du kan studera i Göteborg, Lund, Stockholm (Karolinska Institutet) och i Örebro. Läs mer på studera.nu

Lyssna på KIs podd om hörsel, en audionomstudent berättar om sitt första år på audionomprogrammet. 

Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården

Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Den här webbplatsen som Socialstyrelsen tagit fram tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården.

SRAT karriär

För dig som exempelvis är ska ta ett nytt steg i karriären eller är på väg in i arbetslivet.

Det ska löna sig att vara medlem!