Akademiker i samhällsbärande professioner

Professioner

SRAT har många professionsgrupper i sin medlemskår. Vilket innebär en mångfald och flexibilitet som gör att vi är rustade att ta emot professionsgrupper som är för små för att själva bilda fackförbund.

Bland medlemmarna finns bland annat fem legitimationsprofessioner (audionom, kiropraktor, logoped, optiker och tandhygienist), vilket är unikt bland fackförbunden i Sverige.

Vi vill ge en kort information om några av SRATs professioner, var man studerar och vad vi kan erbjuda. Vill du veta mer kan du kontakta respektive förening eller SRATs kansli.

Vi har många fler små professionsgrupper som medlemmar, de är ofta kvalificerade handläggare, specialister och chefer.

Forskning är en viktig del för våra legitimationsprofessioner.

Medlemstidningen Essens (f.d. SRAT-informationen) har ofta reportage om våra medlemmars professioner och även temanummer. 

Omstart
En vägledning för invandrade akademiker

Omstart får du en genväg till bättre kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Omstart är en webbplats för dig som är invandrad akademiker. Vi har samlat information om svensk arbetsmarknad för dig som är utbildad på universitet eller högskola i ett annat land än Sverige. Läs om vad du kan göra för att hitta ett kvalificerat arbete eller en kompletterande utbildning. Du får också många tips och länkar till flera andra relevanta webbplatser.

Det ska löna sig att vara medlem!