Akademiker i samhällsbärande professioner

Professioner

SRAT har många professionsgrupper i sin medlemskår. Vilket innebär en mångfald och flexibilitet som gör att vi är rustade att ta emot professionsgrupper som är för små för att själva bilda fackförbund.

Bland medlemmarna finns bland annat fem legitimationsprofessioner (audionom, kiropraktor, logoped, optiker och tandhygienist), vilket är unikt bland fackförbunden i Sverige.

Vi vill ge en kort information om några av SRATs professioner, var man studerar och vad vi kan erbjuda. Vill du veta mer kan du kontakta respektive förening eller SRATs kansli.

Vi har många fler små professionsgrupper som medlemmar, de är ofta kvalificerade handläggare, specialister och chefer.

Forskning är en viktig del för våra legitimationsprofessioner.

Medlemstidningen Essens (f.d. SRAT-informationen) har ofta reportage om våra medlemmars professioner och även temanummer.

Det ska löna sig att vara medlem!