Nyhetsarkiv

Kollektivavtalet för optiker i butik klart

2017-06-12 08:58

Nu finns ett nytt avtal mellan SRAT och Svensk Handel för optiker i butik. Avtalet löper under tr...

Kollektivavtalet för privatanställda tandhygienister klart

2017-06-12 08:56

SRAT och Vårdföretagarna har nu tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna...

SRAT klimatkompenserar för 2016

2017-06-02 13:05

För två år sedan beslutade SRATs förbundsstyrelse att förbundet ska genomföra årliga klimatbokslut.

Intressant vetande – om kollektivavtalade försäkringar

2017-06-02 09:35

83 procent vet att man inte ska gå på A-brunnar, 71 procent vet att Gustav Vasa hade pottfrisyr o...

Nytt kollektivavtal för gym- och friskvårdsföretag

2017-06-01 10:38

SRAT har tecknat nytt kollektivavtal för gym- och friskvårdsföretag tillsammans med Almega. En...

Allt fler anställda övervakas på jobbet

2017-05-31 10:02

GPS-positionering, e-mailbevakning och kartläggning av politiska åsikter. Allt fler arbetstagare...

Uthängd, avstängd, hyllad

2017-05-17 10:30

Idag bemöts den tidigare FN-tjänstemannen Anders Kompas med jubel och respekt, Men för två år sed...

Första intrycket viktigt

2017-05-17 10:28

Ska du vinna omgivningens förtroende bör du ha koll på klädstil, handslag och kroppsspråk. På bar...

Konflikt mellan arbete och familj

2017-05-17 10:16

Män och kvinnor upplever lika stor konflikt mellan arbete och familj, trots att vi ges olika...

Logoped en av framtidens mäktigaste

2017-05-11 08:49

TCO har listat framtidens 99 mäktigaste personer i Sverige. På listan finns logopeden Malin Påhls...

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen

2017-05-09 13:34

AkademikerAlliansen (där SRAT ingår), OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit...

Partsrådets verksamhetsberättelse 2016

2017-05-02 15:20

Nu är Partsrådets verksamhetsberättelse för 2016 klar.

Generell lönehöjning för tandhygienister i Uppsala län

2017-04-28 09:58

Folktandvården i Uppsala län har beslutat om en generell höjning av tillsvidareanställda...

Extra lönepåslag till tandhygienister i Norrbotten

2017-03-27 08:12

Grattis tandhygienister i Norrbotten, ett idogt lokalt fackligt arbete har gett resultat. Alla...

ID-stöld täcks av Folksams hemförsäkring

2017-03-13 15:39

Antalet ID-stölder ligger fortsatt på en hög nivå. Försäkringsbolaget Folksam behandlar varje mån...

”Staten måste ta ansvaret för personalbristen”

2017-03-13 09:47

För att möta de utmaningar som det innebär att Sveriges befolkning framöver kommer att bestå av...

Kvinnliga akademikers livslön
2,8 miljoner lägre än mäns

2017-03-08 08:19

Enligt Sacos nya beräkningar tjänar kvinnliga akademiker under sitt liv i genomsnitt 2,8 miljoner...

Logopedi en växande arbetsmarknad

2017-03-07 15:31

Samhället skulle kunna vinna mycket på att bli bättre på att ta till vara på logopeders kompetens...

"Vi kan så mycket mer!"

2017-03-07 15:26

Förebyggande vårdarbete. Där kommer det finnas många jobb att hämta i framtiden, både för...

Vill du vara med i ett chefsnätverk?

2017-02-28 15:47

Tillsammans med flera andra Sacoförbund startar vi upp nätverk för chefer i Stockholm, Norrköping...