Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-05-28

Idag har digitalt förbundsmöte genomförts – här är besluten

Förbundsmötet genomfördes digitalt för första gången. Mötesordförande var Benny Johansson, tidigare förbundsdirektör på dåvarande Civilekonomerna, med Freddy Grip, Suffra, som ersättare. Sekreterare var Sophie Silverryd, bitr förbundsdirektör på SRAT, med Henrik Sjösten, förhandlare på SRAT som ersättare.

Vid sitt inledningsanförande konstaterade förbundsordförande Anitha Wijkström att det varit en speciell kongressperiod. Verksamhet och förbundskansli ställde snabbt  om. Hon tittade tillbaka på den verksamhet och utveckling som genomförts under perioden. SRAT har en modern och hållbar organisationsidé vilket bekräftas av våra nya medlemsgrupper.

Här är besluten som togs:

att omvälja nuvarande förbundsstyrelse  och revisorer  fram till extra förbundsmöte i oktober 2021,

att utöka antalet ledamöter med en och välja in Samer Sada, Trafik och Järnväg, TJ,

att välja om valberedningen,

att godkänna verksamhetsberättelser och årsredovisningar för åren 2018-2020,

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för åren 2018-2020,

att utse Anitha Wijkström till hedersledamot i förbundsstyrelsen den dagen hon lämnar uppdraget som förbundsordförande,

att godkänna proposition om nedsättning av medlemsavgiften (ingen förändring mot idag),

att godkänna propositionen om budget, medlemsavgifter och fondavsättning – vilket innebär oförändrad medlemsavgift i SRAT tills vidare samt

att godkänna propositionen om ändringar i förbundsstadgan som kort handlade om språkliga justeringar samt att revisor får yttranderätt på förbundsmöte, att auktoriserad revisor kan påkalla extra förbundsmöte, utöka valberedningen till sex ledamöter och ta bort suppleanterna. Uppdaterad förbundsstadga finns här 

Senaste nyheter

09 september 2021, 15:35

STHF/SRAT söker projektledare

Fyra unga människor, två kvinnor och två män Fyra unga människor, två kvinnor och två män

Sveriges Tandhygienistförening (STHF) är en professionsförening inom fackförbundet SRAT. Förening...

02 september 2021, 15:41

Skadestånd i stället för semester - kortsiktig lösning

Barnmorska lyssnar på en gravidmage Barnmorska lyssnar på en gravidmage

Barnmorskor på kvinnokliniken i region Kronoberg fick sin semester i somras indragen eller ändrad...

25 augusti 2021, 11:07

Avgiften till a-kassan sänks

Avgiften till Akademikernas a-kassa sänks med 10 kronor från och med 1 oktober 2021 till 130...