Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-03-24

Några ord från förbundsordförande Anitha Wijkström

Nu sätts samhällets krisberedskap verkligen på prov. Alla måste ta sitt ansvar för att minimera en vidare smittspridning av det nya coronaviruset i samhället.

För SRATs del är det självklart att anpassa vår verksamhet efter de förhållanden som råder. Vi följer noga händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vårt digitaliserade kansli finns tillgängliga och arbetar stenhårt för att ge råd, service och stöd i olika fackliga och arbetsrättsliga frågor.

På SRATs webb uppdaterar vi fortlöpande information som är av betydelse för våra medlemmars yrkesutövning och arbetsförhållanden.

Vi har full förståelse för att det är osäkert och tufft för många av er just nu. Precis som alltid är du varmt välkommen att kontakta kansliet om du har några frågor och om hur du ska agera.

Ring oss (08-442 44 60 vx) eller skicka e-post, vi finns där för just dig!

Anitha Wijkström
förbundsordförande

Senaste nyheter

18 september 2020, 08:34

Akademikers företag får inte slarvas bort i krisen

04 september 2020, 14:03

Kritik mot EU-kommissionens förslag om minimilöner

Samtliga fackförbund i Sverige, Norge, Danmark och Island har i ett gemensamt brev till...

03 juli 2020, 09:35

Barnmorskornas arbetssituation på Danderyds sjukhus

Då artikel i Dagens Nyheter den 3 juli 2020 inte helt korrekt återger situationen delar vi SRATs...