Akademiker i samhällsbärande professioner

ptk.se 2020-10-14

LO, PTK och Svenskt Näringsliv återupptar förhandlingar

Förhandlingarna om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv kommer att återupptas.

Förhandlingarna kommer att inledas torsdagen den 15 oktober och genomföras med syfte att lösa de återstående frågorna på vilka förhandlingarna tidigare strandade.

Besked om resultatet av förhandlingarna kommer att ges tidigast fredagen den 16 oktober klockan 13.00. Fram till dess kommer inte någon av parterna kommentera de pågående förhandlingarna.

Bakgrund

LO begärde den 6 november 2017 förhandling med Svenskt Näringsliv med yrkanden om tryggare anställningar och förstärkt omställningsförmåga. Den 29 mars 2019 begärde PTK förhandling om anställningsskydd och omställning med Svenskt Näringsliv.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv enades om en avsiktsförklaring den 19 december 2019. I avsiktsförklaringen är parterna överens om vilka områden förhandlingarna avser och att de spänner över ett brett område som rör anställningsskyddsregler, omställningssystem och arbetslöshetsförsäkring.

Senaste nyheter

25 november 2020, 08:54

Ny prognos: Goda jobbchanser för akademiker om fem år

Göran Arrius med ett citat:Framtiden ser ljus ut för de flesta som nu börjar läsa en högskoleutbildning, trots pandemin Göran Arrius med ett citat:Framtiden ser ljus ut för de flesta som nu börjar läsa en högskoleutbildning, trots pandemin

De som börjar läsa en högskoleutbildning nu har goda framtidsutsikter på fem års sikt. Trots en...

20 november 2020, 15:36

SRAT tar plats i Saco Studentråd

Vid extra kongress den 19 november 2020 valdes logopedstudenten Alva Söderbäck in som ledamot i...

19 november 2020, 14:00

AkademikerAlliansen kvarstår i AB 17

AkademikerAlliansens representantskap beslöt idag att inte anta det slutbud från Sveriges kommune...