2020-01-09

Gilla jobbet våren 2020 - arbetslivets mötesplats

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

Idag öppnades anmälan till vårens konferenser som främst vänder sig till chefer, skydds/arbetsmiljöombud och HR-personal inom privat sektor, kommun och region.

Gilla Jobbet våren 2020

Senaste nyheter

17 januari 2020, 13:44

Kontrolluppgift på fackföreningsavgift

SRAT har rapporterat in de medlemsavgifter som är betalda under perioden 1 januari - 31 mars 2019...

15 januari 2020, 09:37

EU-kommissionens underlag om minimilöner respekterar inte den svenska kollektivavtalsmodellen

Den 14 januari presenterade EU-kommissionen ett första underlag för samråd om minimilöner, som de...

10 januari 2020, 12:48

AkademikerAlliansen inleder avtalsrörelsen

AkademikerAlliansen, där SRAT ingår, har torsdag den 9 januari lämnat över sin inriktning inför...