Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-10-19

Även SRATs företagande medlemmar har drabbats hårt under pandemin

Nio av tio företagande medlemmar har påverkats av pandemins effekter och hälften tror inte att påverkan kommer att öka.

84 procent av respondenterna säger att de har tappat uppdrag under pandemin, varav 48 procent i mycket hög utsträckning. För 84 procent har uppdrag skjutits upp, helt eller delvis, vilket kan innebära att uppdragen ändå kommer att kunna genomföras inom en framtid. 

Några av regeringens stödåtgärder har varit bra, men mer finns att göra. 

Senaste nyheter

25 november 2020, 08:54

Ny prognos: Goda jobbchanser för akademiker om fem år

Göran Arrius med ett citat:Framtiden ser ljus ut för de flesta som nu börjar läsa en högskoleutbildning, trots pandemin Göran Arrius med ett citat:Framtiden ser ljus ut för de flesta som nu börjar läsa en högskoleutbildning, trots pandemin

De som börjar läsa en högskoleutbildning nu har goda framtidsutsikter på fem års sikt. Trots en...

20 november 2020, 15:36

SRAT tar plats i Saco Studentråd

Vid extra kongress den 19 november 2020 valdes logopedstudenten Alva Söderbäck in som ledamot i...

19 november 2020, 14:00

AkademikerAlliansen kvarstår i AB 17

AkademikerAlliansens representantskap beslöt idag att inte anta det slutbud från Sveriges kommune...