www.saco.se 2020-01-15

EU-kommissionens underlag om minimilöner respekterar inte den svenska kollektivavtalsmodellen

Den 14 januari presenterade EU-kommissionen ett första underlag för samråd om minimilöner, som de europeiska parterna nu har möjlighet att lämna åsikter kring. Saco ser stora problem med initiativet, oavsett om det får formen av ett direktiv eller en rekommendation.

- Det här är ett hot mot den svenska modellen för lönebildning, där parterna självständigt ansvarar för lönebildningen, utan inblandning från svenska staten eller EU, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Lönerna för Sveriges akademiker sätts decentraliserat och individuellt. En reglerad generell minimilön riskerar att fungera som en press nedåt på lönerna. På sikt kan det också undergräva parternas ställning och de anställdas möjlighet att överhuvudtaget förhandla om sin lön.

Saco anser att kommissionen tolkar in ett alltför stort utrymme för EU att gå in i lönefrågor. Undantag för kollektivavtal i EU-lagstiftning som träffar alla medlemsstater kommer inte att kunna freda parternas autonomi fullt ut.

- EU-kommissionär Nicolas Schmit betonar att han respekterar de nationella traditionerna, men om han vill att det ska bli obligatoriskt att skriva in reglerade minimilöner i våra kollektivavtal, då har han inte förstått hur den svenska modellen fungerar, säger Göran Arrius.

Det finns mycket annat EU kan göra för att motverka de lägsta lönerna bland medlemsländerna, som att arbeta för att höja organiseringen av både arbetsgivare och arbetstagare och stärka incitamenten att teckna kollektivavtal. Minimilöner på EU-nivå är fel väg att gå.

Senaste nyheter

17 januari 2020, 13:44

Kontrolluppgift på fackföreningsavgift

SRAT har rapporterat in de medlemsavgifter som är betalda under perioden 1 januari - 31 mars 2019...

15 januari 2020, 09:37

EU-kommissionens underlag om minimilöner respekterar inte den svenska kollektivavtalsmodellen

Den 14 januari presenterade EU-kommissionen ett första underlag för samråd om minimilöner, som de...

10 januari 2020, 12:48

AkademikerAlliansen inleder avtalsrörelsen

AkademikerAlliansen, där SRAT ingår, har torsdag den 9 januari lämnat över sin inriktning inför...