2020

Kontrolluppgift på fackföreningsavgift

2020-01-17 13:44

SRAT har rapporterat in de medlemsavgifter som är betalda under perioden 1 januari - 31 mars 2019...

EU-kommissionens underlag om minimilöner respekterar inte den svenska kollektivavtalsmodellen

2020-01-15 09:37

Den 14 januari presenterade EU-kommissionen ett första underlag för samråd om minimilöner, som de...

AkademikerAlliansen inleder avtalsrörelsen

2020-01-10 12:48

AkademikerAlliansen, där SRAT ingår, har torsdag den 9 januari lämnat över sin inriktning inför...

Gilla jobbet våren 2020 - arbetslivets mötesplats

2020-01-09 10:51

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande...