Akademiker i samhällsbärande professioner

2019-06-11

ILO granskar länder som kränker arbetare

Sophie Silverryd från SRAT (representerar Saco) är på plats i Genève på "108th Session of the International Labour Conference" för att granska de länder som kränkt arbetares rättigheter.

Ett av ILO:s viktigaste jobb är att granska vilka länder som bryter mot de konventioner som de har undertecknat.

– Det här är det värsta ett land kan råka ut för inom ILO. Alla länder som är på den här listan förtjänar att vara där, säger Sophie Silverryd från Saco.

Senaste nyheter

20 december 2019, 11:12

Nya regler för hur du
kan ta ut din statliga tjänstepension

För dig som är född 1987 eller tidigare, och som omfattas av PA16 avdelning II, gäller nya regler...

16 december 2019, 10:38

Årets brobyggare - dags att nominera

Vem blir årets Brobyggare 2020? Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ för att...

09 december 2019, 14:57

Ny överenskommelse för kompetensutveckling och omställning

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommel...