2018-11-14

Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig del av SRAT

Idag 14 november 2018 har Svenska Barnmorskeförbundets stämma tagit beslut om att bli en självständig facklig professionsförening inom SRAT.

Sedan hösten 2015 har Svenska Barnmorskeförbundets styrelse utrett frågan om möjligheten att bilda ett eget fackförbund och idag har en majoritet av lokalföreningar som representerar barnmorskor från hela Sverige röstat ja till propositionen om att bilda en självständig facklig professionsförening inom SRAT. 

- Detta känns som en mycket spännande utveckling för Sveriges barnmorskor, säger Mia Ahlberg, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet. Vi står inför svåra utmaningar framöver och barnmorskors avtal och arbetsmiljö är helt avgörande för att säkra framtidens kompetens inom vår profession. Att vi nu får inflytande även över de fackliga frågorna kommer att gynna barnmorskorna men även de vi vårdar. En god arbetsmiljö och bra avtal är en av de viktigaste åtgärderna för att säkra framtidens vård för gravida kvinnor

- Vi är mycket glada över att Svenska Barnmorskeförbundet tagit det kloka beslutet att bli en del av SRAT, säger Anitha Wijkström, förbundsordförande i SRAT. Nu startar det spännande arbetet med att ta emot vår nya professionsförening på bästa sätt.

Beslutet innebär att barnmorskor i Sverige från och med 1 januari 2019 kan begära inträde i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT.

 

Glada idag!
Mia Ahlberg, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet, Eva Nordlund, vice ordförande vice ordförande Svenska Barnmorskeförbunde, Anitha Wijkström, förbundsordförande SRAT och Elisabeth Mohlkert, förbundsdirektör SRAT.

Senaste nyheter

Här finns jobben
om fem år

2018-11-28 10:42

I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden årligen sina prognoser för hur...

Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig del av SRAT

2018-11-14 13:11

Idag 14 november 2018 har Svenska Barnmorskeförbundets stämma tagit beslut om att bli en...

Överenskommelser om bruttopensioner nu slutförhandlade

2018-11-07 10:22

Nu har ytterligare överenskommelser träffats för att komma tillrätta med de gamla bruttopensionsa...