Självklart kollektivavtal – SRAT - Akademiker i samhällsbärande professioner

2018-05-16

Självklart kollektivavtal

Den svenska modellen har en stark ställning på den svenska arbetsmarknaden och det finns idag egentligen ingen inom politiken som vill ändra på den ordningen.

Det är arbetsmarknadens parter, det vill säga fackförbund och arbetsgivare, som ska reglera villkor, löner, försäkringar och tjänstepension så att spelreglerna på arbetsmarknaden gynnar Sveriges utveckling. I andra länder är det ofta lagar och i många fall domstolar som avgör vad som ska gälla på arbetsplatserna. Ett sätt att komma överens om spelreglerna är att teckna kollektivavtal.

Kollektivavtalen förhandlas fram av parterna och är anpassade efter arbetsplatsernas
olika behov. Ofta kan ett kollektivavtal täcka väldigt stora områden. Exempel på stora områden är de centrala kollektivavtalen för staten eller teknikföretagen inom industrin. Fackförbund och arbetsgivare är lika starka i ett kollektivavtal och ska förändringar göras så måste detta ske genom förhandlingar vilket vanligen görs i en avtalsrörelse. Alla på en arbetsplats omfattas av kollektivavtalen men det är bara facken som kan påverka innehållet i dem.

Om det inte finns kollektivavtal

Det är viktigt att du säkrar villkoren och tjänstepensionen i ditt anställningsavtal. SRAT kan verka för att det kopplas in ett kollektivavtal på din arbetsplats. Kontakta gärna SRAT för rådgivning.

Illustration: Johan Jarnestad

Senaste nyheter

Island har unik lag om jämställda löner

2018-07-09 09:48

De arbetsgivare som inte betalar ut jämställda löner bryter mot lagen och riskerar att bötfällas....

Säker till sjöss med hjälp av SRATs medlemmar

2018-07-09 09:45

Kraven ökar på bättre samordning av sjösäkerhetsarbetet. Antalet olyckor till sjöss ska halveras,...

Rapport från förbundsmötet

2018-07-09 09:41

Den 1 juni 2018 genomfördes SRATs förbundsmöte på Skepparholmen i Nacka. Här kan du läsa vilka...