2018-05-16

Självklart kollektivavtal

Den svenska modellen har en stark ställning på den svenska arbetsmarknaden och det finns idag egentligen ingen inom politiken som vill ändra på den ordningen.

Det är arbetsmarknadens parter, det vill säga fackförbund och arbetsgivare, som ska reglera villkor, löner, försäkringar och tjänstepension så att spelreglerna på arbetsmarknaden gynnar Sveriges utveckling. I andra länder är det ofta lagar och i många fall domstolar som avgör vad som ska gälla på arbetsplatserna. Ett sätt att komma överens om spelreglerna är att teckna kollektivavtal.

Kollektivavtalen förhandlas fram av parterna och är anpassade efter arbetsplatsernas
olika behov. Ofta kan ett kollektivavtal täcka väldigt stora områden. Exempel på stora områden är de centrala kollektivavtalen för staten eller teknikföretagen inom industrin. Fackförbund och arbetsgivare är lika starka i ett kollektivavtal och ska förändringar göras så måste detta ske genom förhandlingar vilket vanligen görs i en avtalsrörelse. Alla på en arbetsplats omfattas av kollektivavtalen men det är bara facken som kan påverka innehållet i dem.

Om det inte finns kollektivavtal

Det är viktigt att du säkrar villkoren och tjänstepensionen i ditt anställningsavtal. SRAT kan verka för att det kopplas in ett kollektivavtal på din arbetsplats. Kontakta gärna SRAT för rådgivning.

Illustration: Johan Jarnestad

Senaste nyheter

SRATs nya medlemstidning Essens

2018-10-15 09:00

Idag är det premiär för SRATs nya medlemstidning Essens - kärnan i sitt yrkesliv.

Idag är det ”World day for #DecentWork”

2018-10-07 08:00

Idag den 7 oktober, står anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter extra mycket i fokus....

Flygteknikerna larmar: Fusk inom EU drabbar Sverige

2018-09-17 13:46

Den 18–21 september hålls en internationell kongress för flygtekniker i Stockholm. Största fokus...