2018-05-07

SRAT värnar dina personuppgifter

Vi vill informera dig om hur GDPR påverkar vår hantering av dina personuppgifter.

GDPR är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela Europa den 25 maj 2018. I Sverige blir GDPR en ny lag med namnet Dataskyddsförordningen.

Information om hur dina personuppgifter hanteras i SRATs organisation finns att läsa här: srat.se/personuppgifter

Senaste nyheter

Självklart kollektivavtal

2018-05-16 09:50

Den svenska modellen har en stark ställning på den svenska arbetsmarknaden och det finns idag...

Kämpar för bättre hörselvård i Georgien

2018-05-16 09:36

Under Hörselskadades förenings senaste resa till Georgien undersökte man drygt 1 300 skolelever,...

Förebygg och hantera sexuella trakasserier på jobbet

2018-05-16 09:32

Höstens #metoo-rörelse satte fokus på sexuella trakasserier och visade att ett gediget arbete för...