SRAT-informationen 2018-03-08

Logopeden som argumenterar för sin sak

Det går att påverka. Det har SRAT-medlemmen Ann Ander visat prov på. Hon har deltagit i diskussionerna kring vilka åtgärder som bör prioriteras i Socialstyrelsens nya riktlinjer för strokevården. Och delat med sig av sina kunskaper som praktiserande afasilogoped.

Senaste nyheter

Lev i nuet, i morgon kan det vara för sent

2018-03-08 16:31

För tio år sedan drabbades Patrik Nilsson av en stroke och förlamning. Livet förändrades över en...

Avhandling om samisk folkhälsa

2018-03-08 16:28

Ett långsiktigt folkhälsoarbete för samer är ett akut behov. Såväl forskning som åtgärder för kän...

Optikern som blev konsult

2018-03-08 16:25

Synergonomen och optikern Anders Giörloff vill hjälpa tandvårdspersonal att kunna utöva sitt yrke...