Hoten och våldet ökar - det demokratiska utrymmet minskar – SRAT - Akademiker i samhällsbärande professioner

2018-06-07

Hoten och våldet ökar - det demokratiska utrymmet minskar

Allt fler stater begränsar yttrandefriheten och allt fler arbetstagare mördas, hotas och misshandlas: i Colombia dödades 19 fackligt aktiva under det senaste året.

Mellanöstern och Nordafrika rankas fortsatt som de farligaste regionerna, i världsfacket ITUC:s nya genomgång av världens värsta länder för arbetstagare.

Årets Global Rights Index mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i 142 länder. 

Granskningen pekar mot en mycket farlig, global utveckling: demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 54 länder, i 59 länder förekommer massarresteringar av arbetstagare och antalet länder där arbetstagare utsätts för våld och dödshot har på ett år ökat från 59 till 65. Fackligt aktiva har dödats i nio länder.

– Ingen ska behöva utsättas för våld på grund av sitt fackliga engagemang och viljan att göra arbetslivet bättre. Detta måste få ett slut, säger Eva Nordmark, ordförande för TCO. Det här handlar om mina och dina kollegor, över hela världen.
Global Rights Index 2018 visar också att 87 procent av länderna har kränkt rätten att strejka och 81 procent rätten att förhandla kollektivt. 65 procent av länderna har satt stopp för att arbetstagare ska kunna organisera sig fackligt.

– Situationen är ytterst upprörande, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO. Det är en mänsklig rättighet att organisera sig fackligt, att ta ställning och öppet redovisa sina åsikter. Fackliga rättigheter är en mänsklig rättighet.

Statistiken visar att den globala trenden med osäkra anställningar blir snabbt vanligare även i Europa och i välkända företag – allt fler riskerar att jobba under dåliga villkor.

– Utvecklingen går åt fel håll, säger Göran Arrius, ordförande för Saco. Det fackliga medlemskapet blir allt viktigare för att vi ska kunna arbeta, sida vid sida, för att stötta utsatta människor i andra länder.

Sharan Burrow, generalsekreterare för världsfacket ITUC, som är världens största fackliga organ med 207 miljoner medlemmar i 163 länder, uppmanar:

– Världens stater måste på allvar agera till stöd för arbetstagarna, mot de globala hoten mot demokratin. Det är dags för en förändring.

Detta är femte året som världsfacket ITUC presenterar sitt rättighetsindex, Global Rights Index. 142 länder granskas och betygssätts utifrån 97 faktorer, baserade på FN-organet ILO:s konventioner. Betyget 5+ är sämst, 1 är bäst. Sverige och Norden tillhör de 13 länderna i grupp 1.

Senaste nyheter

Island har unik lag om jämställda löner

2018-07-09 09:48

De arbetsgivare som inte betalar ut jämställda löner bryter mot lagen och riskerar att bötfällas....

Säker till sjöss med hjälp av SRATs medlemmar

2018-07-09 09:45

Kraven ökar på bättre samordning av sjösäkerhetsarbetet. Antalet olyckor till sjöss ska halveras,...

Rapport från förbundsmötet

2018-07-09 09:41

Den 1 juni 2018 genomfördes SRATs förbundsmöte på Skepparholmen i Nacka. Här kan du läsa vilka...