2018-09-17

Flygteknikerna larmar: Fusk inom EU drabbar Sverige

Den 18–21 september hålls en internationell kongress för flygtekniker i Stockholm. Största fokus kommer att riktas mot EUs oförmåga att upprätthålla samma flygsäkerhetskrav inom hela unionen.

Senaste nyheter

Här finns jobben
om fem år

2018-11-28 10:42

I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden årligen sina prognoser för hur...

Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig del av SRAT

2018-11-14 13:11

Idag 14 november 2018 har Svenska Barnmorskeförbundets stämma tagit beslut om att bli en...

Överenskommelser om bruttopensioner nu slutförhandlade

2018-11-07 10:22

Nu har ytterligare överenskommelser träffats för att komma tillrätta med de gamla bruttopensionsa...