2018-04-10

Teckna framtidsfullmakt utan kostnad

Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet.

En framtidsfullmakt är en fullmakt som låter någon annan ta hand om dina personliga eller ekonomiska angelägenheter när du inte längre själv kan göra det. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare.

Genom vårt samarbete med avtal24 kan du teckna framtidsfullmakt och andra privata avtal.

Kari Svensson, medlem i SRAT: Jag är jättenöjd. Det var så enkelt att skriva denna fullmakt. En väldigt bra medlemsförmån.

Senaste nyheter

Välkommen till SRAT
- Trafik och järnväg

2018-04-10 15:58

Idag tog Sacoförbundet Trafik och Järnväg (TJ) ett enhälligt beslut på sin kongress om att bli en...

Teckna framtidsfullmakt utan kostnad

2018-04-10 15:36

Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i live...

Saco-S begär förhandling om villkor vid omlokaliseringar

2018-04-09 16:10

Saco-S har lämnat in en förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket för att diskutera villkore...