Akademiker i samhällsbärande professioner

SRAT-informationen 2017-12-18

Stort fokus på fackliga frågor inom EU

Socialpolitik och fackliga frågor ligger högt upp på EUs agenda just nu. Den svenska partsmodellen är inte hotad men åsikterna går isär och svenska fackförbund jobbar intensivt för att det inte ska ske regelförändringar som på sikt kan få konsekvenser för svenska arbetstagare.

Några av SRATs föreningar påverkar stort av beslut inom EU. Här får du läsa hur exempelvis Lotsförbundet, Sveriges Tandhygienistförening och Svensk Flygteknikerförening jobbar med påverkansarbete.

Foto: Sjöfartsverket

Senaste nyheter

21 december 2017, 10:34

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

AkademikerAlliansen, OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges...

21 december 2017, 09:06

Ny medlemsförmån: Karriärcoaching för Chefer & Egenföretagare

Vill du ha tips och stöd för att stärka dig i din roll som chef eller egenföretagare?

20 december 2017, 15:57

Ny satsning på ledarutveckling för medlemmar

Från och med den 1 januari 2018 inleds en ny satsning på ledarskapsutveckling för medlemmar i SRA...