Akademiker i samhällsbärande professioner

2017-11-27

Sacos kongress 2017

På Sacos kongress i Stockholm valdes Göran Arrius till ordförande för Saco i ytterligare fyra år. SRATs förbundsordförande Anitha Wijkström avgick och avtackades. Dessutom valdes en styrelse på tio personer, där de flesta är nyvalda.

- Jag är mycket stolt över det förtroende jag och styrelsen fått från Sacos kongress, säger Göran Arrius.

Finansieringen av framtidens välfärd – central fråga på Saco-kongressen

    
Under två dagar samlades Sveriges akademiker i Stockholm för att ta beslut om Sacos arbete de kommande fyra åren.

Ett av besluten som togs var att arbeta för en översyn av välfärdens finansiering.
- Många av Sacos medlemmar arbetar i välfärdssektorn och ser på nära håll resultatet av det finansieringsgap som finns mellan behov och resurser. Det behövs långsiktiga lösningar för finansieringen, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Några av de viktigaste besluten som Saco-kongressen tog:

• Finansieringen av framtidens välfärd
- Välfärdens finansiering och omfattning behöver byggas på blocköverskridande och långsiktiga strategier. Därför har Saco-kongressen beslutat att driva frågan om att det behövs ett parlamentariskt arbete som ser över välfärdens långsiktiga finansiering och åtagande.

• Föräldrapenningen
- Saco-kongressen beslutade att fortsätta att arbeta för att föräldrapenningen delas i tre lika delar där vardera föräldern har en tredjedel och den sista delen får disponeras fritt eller överlåtas till annan närstående.

• En ny vision för Saco
- Saco beslutade om en ny vision för arbetet de kommande åren: ”Vår vision är ett samhälle där utbildning, kunskap och kompetens lönar sig och akademisk profession värderas och respekteras. Ett samhälle utan motsättning mellan yrkeskarriär och god hälsa med balans i livet.”

SRATs förbundsordförande Anitha Wijkström avgick från Sacos styrelse och avtackades av Göran Arrius.
Foto: Anders Jansson

 

På kongressen representerades SRAT av Ola Blomqvist, Anders Jansson och Elisabeth Mohlkert. 
Foto: Marie Norell

Senaste nyheter

21 december 2017, 10:34

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

AkademikerAlliansen, OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges...

21 december 2017, 09:06

Ny medlemsförmån: Karriärcoaching för Chefer & Egenföretagare

Vill du ha tips och stöd för att stärka dig i din roll som chef eller egenföretagare?

20 december 2017, 15:57

Ny satsning på ledarutveckling för medlemmar

Från och med den 1 januari 2018 inleds en ny satsning på ledarskapsutveckling för medlemmar i SRA...