Saco & Saco Studentråd 2017-09-01

Likvärdig skola först

Saco Studentråds ordförande Malin Påhls Hansson (även medlem i SRAT och Svenska Logopedförbundet) debatterar i Uppsala Nya Tidning idag tillsammans med Sacos ordförande, Göran Arrius. Inlägget är det gemensamma ställningstagandet till Utbildningsdepartementets utsända promemoria rörande breddat deltagande i högre utbildning.

- Vi vill slå ett slag för en högkvalitativ utbildningskedja. Uppmana till nödvändiga investeringar som oundvikligen kostar pengar. Morgondagens utförare behöver en högkvalitativ utbildning för att trygga utmaningar på en snabbt föränderlig arbetsmarknad, säger Malin Påhls Hansson.

- Matchningen in och ut ur högskolan hänger ihop. Vi anser att landets lärosäten inte verkat för en breddad rekrytering i den utsträckning de fått i uppdrag att göra. Antagning till högre utbildning har inte varit en tillräckligt strategiskt viktig fråga. Det måste bli ändring på det!

- Saco studentråd tror att satsningar på antagningssystemet, genom breddat deltagande även kommer ge ett breddat deltagande och högre grad av genomströmning. Allt hänger ihop!

Senaste nyheter

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

2017-12-21 10:34

AkademikerAlliansen, OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges...

Ny medlemsförmån: Karriärcoaching för Chefer & Egenföretagare

2017-12-21 09:06

Vill du ha tips och stöd för att stärka dig i din roll som chef eller egenföretagare?

Ny satsning på ledarutveckling för medlemmar

2017-12-20 15:57

Från och med den 1 januari 2018 inleds en ny satsning på ledarskapsutveckling för medlemmar i SRA...