2017-06-12

Kollektivavtalet för privatanställda tandhygienister klart

SRAT och Vårdföretagarna har nu tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tandhygienister, bransch tandvård. Avtalet gäller tillsvidare och ändringarna gäller från och med 1 juli 2017.

Överenskommelsen innebär i korthet att ersättning för förskjuten arbetstid samt beredskapsersättning höjs samt att det införs förtydligande texter om att kollektivavtalets visstidsanställningar i sin helhet ersätter Lagen om anställningsskydd, LAS.

Senaste nyheter

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

2017-12-21 10:34

AkademikerAlliansen, OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges...

Ny medlemsförmån: Karriärcoaching för Chefer & Egenföretagare

2017-12-21 09:06

Vill du ha tips och stöd för att stärka dig i din roll som chef eller egenföretagare?

Ny satsning på ledarutveckling för medlemmar

2017-12-20 15:57

Från och med den 1 januari 2018 inleds en ny satsning på ledarskapsutveckling för medlemmar i SRA...