2017-06-12

Kollektivavtalet för optiker i butik klart

Nu finns ett nytt avtal mellan SRAT och Svensk Handel för optiker i butik. Avtalet löper under tre år från 2017-05-01 till 2020-04-30. Konstruktionen för lönerevisionen bygger på lönesamtal mellan optiker och dennes chef och att det finns en stupstock till butiken på två procent där den lokala processen inte fungerat.

Till systemet med flexpension avsätts 0,5 procent för avtalsperioden, varav 0,2 procent avsätts från och med den 1 maj 2017 och 0,3 procent från och med den 1 maj 2019.

I övrigt innebär överenskommelsen sammanfattningsvis att

-förhandlingsordningen ändras så att begäran om centralförhandling ska göras inom två veckor vid tvisteförhandling som gäller rättstvist om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande,

-avseende deltidspension införs en regel gällande infasning av nya medlemsföretag.

Senaste nyheter

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

2017-12-21 10:34

AkademikerAlliansen, OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges...

Ny medlemsförmån: Karriärcoaching för Chefer & Egenföretagare

2017-12-21 09:06

Vill du ha tips och stöd för att stärka dig i din roll som chef eller egenföretagare?

Ny satsning på ledarutveckling för medlemmar

2017-12-20 15:57

Från och med den 1 januari 2018 inleds en ny satsning på ledarskapsutveckling för medlemmar i SRA...