Akademiker i samhällsbärande professioner

www.inkomstforsakring.com/srat 2017-12-01

Förbättringar i SRAT Inkomstförsäkring från den 1 januari 2018

Från och med den 1 januari 2018 förlängs ersättningsperioden i SRAT Inkomstförsäkring från 120 dagar till 150 dagar. Från samma datum höjs den högsta ersättningsbara inkomsten från 80.000 kronor till 100.000 kronor.

Förändringen gäller den som påbörjar en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa, som inleds med karensdagar, tidigast den 1 januari 2018.

För försäkringen gäller Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring som finns att läsa på www.inkomstforsakring.com/srat.

Har du några frågor?

Kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring på telefon 0770-78 20 50 eller via e-post kundservice@inkomstforsakring.com

Senaste nyheter

21 december 2017, 10:34

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

AkademikerAlliansen, OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges...

21 december 2017, 09:06

Ny medlemsförmån: Karriärcoaching för Chefer & Egenföretagare

Vill du ha tips och stöd för att stärka dig i din roll som chef eller egenföretagare?

20 december 2017, 15:57

Ny satsning på ledarutveckling för medlemmar

Från och med den 1 januari 2018 inleds en ny satsning på ledarskapsutveckling för medlemmar i SRA...