Akademiker i samhällsbärande professioner

2017-10-25

Gemensam satsning stärker arbetsmiljöarbetet

"Rätt verktyg gör jobbet bättre" är budskapet i en gemensam kampanj för kommun- och landstingssektorns egna arbetsmiljöutbildning. Med satsningen vill Suntarbetsliv tillsammans med arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingssektorn lyfta fram vinsterna med, och ge stöd för, ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

- Vår gemensamma arbetsmiljöutbildning är viktig ur flera aspekter, säger SRATs förbundsordförande Aniha Wijkström. Den lägger en gemensam grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet lokalt, och bidrar till att skapa goda förutsättningar för en frisk arbetsplats.

Allt fler använder redan den kostnadsfria arbetsmiljöutbildningen, där chef och skyddsombud går tillsammans. Det ger ett gemensamt språk och förståelse för olika roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet som i sin tur ger rätt förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats.

Bakom Suntarbetsliv står SRAT och flera arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom kommun- och landstingssektorn.

Läs mer om utbildningen på suntarbetsliv.se där du även hittar utbildningsmaterialet.

Senaste nyheter

21 december 2017, 10:34

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

AkademikerAlliansen, OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges...

21 december 2017, 09:06

Ny medlemsförmån: Karriärcoaching för Chefer & Egenföretagare

Vill du ha tips och stöd för att stärka dig i din roll som chef eller egenföretagare?

20 december 2017, 15:57

Ny satsning på ledarutveckling för medlemmar

Från och med den 1 januari 2018 inleds en ny satsning på ledarskapsutveckling för medlemmar i SRA...