2015-04-09

Strukturerad fortbildning för legitimationsyrken

SRAT, Sveriges Psykologförbund, Dietisternas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna har idag lämnat en skrivelse till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström om behovet av strukturerad fortbildning för samtliga legitimationsyrken och kuratorer.

Skrivelsen i sin helhet:

"Läkarförbundet med flera har i skrivelse till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström uttryckt behov av en för professionerna strukturerad fortbildning.

Utredningen "Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande, SOU 2014:19" har föreslagit att Socialstyrelsen ska bemyndigas att i samråd med arbetsmarknadens parter skapa en föreskrift för fortbildning. Organisationerna ställer sig bakom det förslaget.

Detta är en mycket angelägen fråga och vi instämmer till fullo i samtliga synpunkter som kommer till uttryck i skrivelsen. Vi anser att fortbildning och individuell kompetensutveckling är mycket viktigt. Det är en självklarhet för samtliga legitimerade yrkesgrupper och kuratorer och det är en viktig patientsäkerhetsfråga. Vi vill understryka att nödvändigheten och behovet av reglerad fortbildning är lika stor för samtliga professioner och det är inte beroende av om yrket tillhör de som omfattas av det automatiska godkännandet eller inte.

Vi vill med denna skrivelse fästa sjukvårdsministerns uppmärksamhet på att också inkludera övriga legitimationsyrken och kuratorer i den fortsatta beredningen av frågan."

Senaste nyheter

29 december 2015, 10:23

Forskning och träning för prestation i pisten

Svenska damlandslaget i alpin skidåkning tillhör de bästa i världen. Robert Nilsson, SRAT-medlem...

28 december 2015, 15:15

På väg mot diplomatjobbet

Nora Khidir jublade av glädje när hon fick beskedet förra våren att hon var antagen till UDs...

11 december 2015, 09:47

Parterna gör storsatsning på ökad kunskap i arbetsmiljöfrågor

Svenskt Näringsliv, LO och PTK tar ett gemensamt krafttag och satsar 75 miljoner kronor på...