2015-03-17

Lång handläggningstid för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal att få legitimation i Sverige

I en skrivelse till Socialstyrelsen kräver organisationerna (bland annat SRAT) inom nätverket Saco hälso- och sjukvård att åtgärder vidtas för att förkorta handläggningstiderna i behörighetsärenden för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal.

Den grupp som tycks drabbas hårdast är hälso- och sjukvårdspersonal utbildad utanför EU/EES som ansöker om svensk behörighet. Handläggningstiderna är idag 8-10 månader enbart för att få sitt utbildnings- och behörighetsbevis granskat, vilket är det första steget i processen.

De långa handläggningstiderna och mycket begränsade telefontider gör att man kan ifrågasätta om Socialstyrelsen lever upp till de krav som Förvaltningslagen ställer på myndigheters serviceskyldighet och handläggning av ärenden rörande enskild. 

Organisationerna som ingår i Saco hälso- och sjukvård:

  • Akademikerförbundet SSR
  • Dietisternas Riksförbund 
  • Fysioterapeuterna
  • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
  • SRAT 
  • Sveriges Farmaceuter 
  • Sveriges läkarförbund 
  • Sveriges Psykologförbund
  • Sveriges Tandläkarförbund 

Senaste nyheter

29 december 2015, 10:23

Forskning och träning för prestation i pisten

Svenska damlandslaget i alpin skidåkning tillhör de bästa i världen. Robert Nilsson, SRAT-medlem...

28 december 2015, 15:15

På väg mot diplomatjobbet

Nora Khidir jublade av glädje när hon fick beskedet förra våren att hon var antagen till UDs...

11 december 2015, 09:47

Parterna gör storsatsning på ökad kunskap i arbetsmiljöfrågor

Svenskt Näringsliv, LO och PTK tar ett gemensamt krafttag och satsar 75 miljoner kronor på...