Akademiker i samhällsbärande professioner

www.saco.se 2015-11-26

Framtidsutsikter för några
av SRATs yrken

Varje år släpper Saco rapporten Framtidsutsikter, som analyserar arbetsmarknadsläget för framtidens akademiker. Rapporten riktar sig till alla som står inför valet att läsa vidare.

Högskolevalet är ett av de viktigaste man gör i livet och då är det viktigt med saklig och opartisk information om arbetsvillkor och karriärmöjligheter. Det är Sacoförbunden som lämnar uppgifter till rapporten och så här förutspår SRAT att det ser ut om fem år för de yrken förbundet rapporterar in:

Det ser bra ut för de flesta av SRATs yrken, förutom för hälsovetare. Vi bad HälsoAkademikernas (HA) ordförande, Andreas Lövdahl att ge en kommentar till prognosen:

Det är obalans mellan tillgång och efterfrågan det vill säga väldigt många utbildningar och inte motsvarande ökning av antalet jobbtillfällen, därför blir bedömningen att det råder stor konkurrens nu och de närmaste åren för Hälsovetare.

HA arbetar på båda fronterna, dels med antalet utbildningar och dels med antalet jobb för att skapa en bättre balans.

Vi träffar årligen två olika nätverk för utbildningarna inom hälsa och folkhälsa. Där diskuteras det allt intensivare sedan några år om hur antalet och innehållet på programmen bättre kan matcha arbetsmarknadens efterfrågan.

Vi har planer på att få idrottsutbildningarna att skapa liknande nätverk för att även inom det området få igång samma utvecklingsdialog.För att utveckla arbetsmarknaden för hälsovetare arbetar vi med en rad projekt.

  • Vårdprojektet: Hälsovetare (hälso-/äldrepedagoger, motsvarande) ser vi har en given plats på eller nära kopplade till Sveriges vårdcentraler. Vi har en allt friskare och åldrande befolkning som behöver hälsofrämjande insatser vid sidan av det medicinska.
  • Egenföretagare – stöd: Motivera och stödja hälsovetare som vill bedriva egen verksamhet.
  • Lokala hälsovetarnätverk: Stödja medlemmar som lokalt vill nätverka och nå ut till deras lokala arbetsmarknad.
  • Företagshälsovården: Där har vi med framgång arbetat i flera år för att etablera hälsovetare. Vår kompetens ses numera som en naturlig del av företagshälsovårdens tjänsteutbud.

Senaste nyheter

29 december 2015, 10:23

Forskning och träning för prestation i pisten

Svenska damlandslaget i alpin skidåkning tillhör de bästa i världen. Robert Nilsson, SRAT-medlem...

28 december 2015, 15:15

På väg mot diplomatjobbet

Nora Khidir jublade av glädje när hon fick beskedet förra våren att hon var antagen till UDs...

11 december 2015, 09:47

Parterna gör storsatsning på ökad kunskap i arbetsmiljöfrågor

Svenskt Näringsliv, LO och PTK tar ett gemensamt krafttag och satsar 75 miljoner kronor på...