Akademiker i samhällsbärande professioner

Saco-S 2014-06-04

Tuffa förhandlingar om ett nytt statligt omställningsavtal

Saco-S och Arbetsgivarverket förhandlar om ett nytt omställningsavtal. Det nuvarande Trygghetsavtalet har Arbetsgivarverket sagt upp och ett nytt avtal ska finnas på plats den 18 juni i år.

– Förhandlingarna är inne i ett intensivt skede. Vår utgångspunkt är att det nya avtalet ska ge trygghet genom att bidra med ett bra stöd i omställningssituationer, säger Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S och fortsätter:

– Arbetsgivarverket vill ersätta Trygghetsavtalet med ett omställningsavtal, det vill säga lägga tydligare fokus på aktiva åtgärder vid uppsägning på grund av arbetsbrist och mindre på ekonomiskt stöd till individen.

Det finns en del frågor kvar att lösa innan en uppgörelse är klar. Bland annat diskuteras vilka som ska omfattas av avtalet och vilka förmåner som ska gälla.
Förhandlingarna berör även OFR och Seko.

Senaste nyheter

19 december 2014, 15:41

Sacos EU-politiska ståndpunkter

Arbetstider, karriärvägar och lönenivåer. Sveriges akademiker påverkas på många plan av beslut so...

18 december 2014, 09:18

Deltidsfällan slår hårdast mot privatanställda

Jobbar du deltid? Det kan få stora konsekvenser för din framtida pension. En privatanställd...

17 december 2014, 16:13

Nytt avtal ger studenter jobb

Nu har kommunala sektorn enats om ett nytt studentmedarbetaravtal. Avtalet ger studenter en chans...