Akademiker i samhällsbärande professioner

Pressmeddelande 24 oktober 2014 2014-10-24

Flygtekniker och piloter: Trafikverket finansierar farlig flygtrafik

Transportstyrelsen drog nyligen in luftvärdighetsbeviset för ett av flygbolaget Avies svenskregistrerade flygplan, vilket innebär flygförbud för det aktuella planet. Detta efter att man hittat allvarliga säkerhetsbrister, bland annat på installationen av en av planets motorer och sprickor i en vinge.

Utöver Transportstyrelsens beslut publicerade också Statens Haverikommission i förra veckan en rekommendation till de svenska och estniska luftfartsmyndigheterna att ytterligare skärpa tillsynen av flygbolaget Avies då allvarliga brister i flygbolagets beräkningsunderlag för start- och landningsprestanda kunnat konstaterats i en pågående tillbudsutredning där Avies flygplan kanade av rullbanan i januari i år.

- Det är mycket allvarliga fel som Transportstyrelsen har hittat. Frågan som infinner sig är naturligtvis hur det står till med bolagets övriga flygplan, säger Ola Blomqvist, ordförande i Svensk Flygteknikerförening.

- Det vilar ett stort ansvar på de ansvariga luftfartsmyndigheterna i Estland och Sverige, men även på EU och dess myndighet EASA att agera för att skydda passagerarnas säkerhet, säger Martin Lindgren, ordförande i Svensk Pilotförening.
 
Det estniska bolaget flyger på linjer som Trafikverket upphandlat i Värmland och norra Sverige samt åt regionalflygbolaget Direktflyg.

I juni i år gjorde Svensk Flygteknikerförening och Svensk Pilotförening gemensamma uttalanden om de allvarliga bristerna man sett hos flygbolaget Avies. Detta efter tre allvarliga tillbud under en kort period, vilka alla medfört utredningar av Haverikommissionen.

Föreningarna skickade också brev till Trafikverkets Generaldirektör och påtalade problemen och begärde samtidigt att statens avtal med flygbolaget skulle sägas upp. Avtalet mellan Trafikverket och Avies kan sägas upp, utan att det medför några kostnader för Trafikverket, när bolaget gjort sig skyldigt till allvarliga fel i yrkesutövningen.

- Trots de allvarliga brister och uppsåtliga brott som konstaterats i tidigare utredningar har Trafikverket inte använt sin möjlighet att säga upp avtalet med Avies. De nya uppgifterna från Transportstyrelsen och Haverikommission visar att Avies inte har förbättrat den helt oacceptabelt låga nivå av flygsäkerhet som finns i bolaget. Krävs det att ett haveri med omkomna resenärer  för att Trafikverket ska agera? frågar sig ordförande i Svensk Pilotförening, Martin Lindgren och ordförande i Svensk Flygteknikerförening, Ola Blomqvist, i ett gemensamt uttalande.

De båda ordförandena ser detta som en trend inom flyget och inte bara ett problem med Avies.
– Som representanter för medlemmar i flygsäkerhetens frontlinje så frågar vi oss vad myndigheter och politiker i Sverige och EU gör för att hindra en fortsatt utveckling i den här riktningen.

Ola Blomqvist 
Ordförande, Svensk Flygteknikerförening

  

 Martin Lindgren
Ordförande, Svensk Pilotförening
 

 

 

Senaste nyheter

19 december 2014, 15:41

Sacos EU-politiska ståndpunkter

Arbetstider, karriärvägar och lönenivåer. Sveriges akademiker påverkas på många plan av beslut so...

18 december 2014, 09:18

Deltidsfällan slår hårdast mot privatanställda

Jobbar du deltid? Det kan få stora konsekvenser för din framtida pension. En privatanställd...

17 december 2014, 16:13

Nytt avtal ger studenter jobb

Nu har kommunala sektorn enats om ett nytt studentmedarbetaravtal. Avtalet ger studenter en chans...