Akademiker i samhällsbärande professioner

www.saco-s.se 2014-06-26

Nytt omställningsavtal klart
inom staten

Saco-S, akademiker inom staten, och Arbetsgivarverket har skrivit under ett nytt omställningsavtal som gäller för anställda inom staten. Avtalet ersätter det statliga trygghetsavtalet. Dessutom har parterna tecknat ett nytt avtal om lokala omställningsmedel.

- Det viktigaste för en person som blir arbetslös är att få stöd till att snabbt hitta ett nytt jobb. De här avtalen ger bra förutsättningar för det, säger Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S.

Saco-S och Arbetsgivarverket har kommit överens om att Trygghetsstiftelsen ska ge fortsatt stöd i form av individuella insatser och ekonomisk ersättning till de som sägs upp på grund av arbetsbrist. Även visstidsanställda som förlorar sin anställning kommer att få stiftelsens stöd, enligt det nya avtalet. Stiftelsen ska bidra till arbetstagarnas utveckling och rörlighet på arbetsmarknaden. Dessutom har parterna kommit överens om ett nytt avtal som ökar möjligheten att arbeta med omställning på varje myndighet.

- Målet med de nya avtalen är att undvika arbetslöshet och att arbeta proaktivt. Med de här avtalen får våra medlemmar tidiga insatser, tillsvidareanställda efter ett års anställning och visstidsanställda efter två års anställning. I det gamla avtalet krävdes det att man som visstidsanställd hade arbetat i tre år för att få stöd, säger Lena Emanuelsson.

Avtalen gäller från och med den 1 januari 2015.            

Läs mer på www.saco-s.se                      

Senaste nyheter

19 december 2014, 15:41

Sacos EU-politiska ståndpunkter

Arbetstider, karriärvägar och lönenivåer. Sveriges akademiker påverkas på många plan av beslut so...

18 december 2014, 09:18

Deltidsfällan slår hårdast mot privatanställda

Jobbar du deltid? Det kan få stora konsekvenser för din framtida pension. En privatanställd...

17 december 2014, 16:13

Nytt avtal ger studenter jobb

Nu har kommunala sektorn enats om ett nytt studentmedarbetaravtal. Avtalet ger studenter en chans...