Akademiker i samhällsbärande professioner

www.akademikeralliansen.se 2014-12-17

Nytt avtal ger studenter jobb

Nu har kommunala sektorn enats om ett nytt studentmedarbetaravtal. Avtalet ger studenter en chans att tidigt få erfarenhet av arbete inom kommuner och landsting.

AkademikerAlliansen – där SRAT ingår - Sveriges Kommuner och Landsting och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet har tecknat det nya avtalet, som träder ikraft och kan användas från den 1 januari 2015. Avtalet riktar sig till personer som studerar vid universitet, högskola eller eftergymnasial utbildning.

Senaste nyheter

19 december 2014, 15:41

Sacos EU-politiska ståndpunkter

Arbetstider, karriärvägar och lönenivåer. Sveriges akademiker påverkas på många plan av beslut so...

18 december 2014, 09:18

Deltidsfällan slår hårdast mot privatanställda

Jobbar du deltid? Det kan få stora konsekvenser för din framtida pension. En privatanställd...

17 december 2014, 16:13

Nytt avtal ger studenter jobb

Nu har kommunala sektorn enats om ett nytt studentmedarbetaravtal. Avtalet ger studenter en chans...